Greetings: Машқи 1

Greetings: Машқи 6, Салом 1

Greetings: Машқи 6, Салом 2
Greetings: Машқи 6, Салом 3
Vowels: Машқи 1
Vowels: Машқи 2
Vowels: Машқи 4
Consonants: Машқи 1
Consonants: Машқи 2
Consonants: Машқи 3
Yoted letters: Машқи 1
Yoted letters: Машқи 2
Yoted letters: Машқи 3
Yoted letters: Машқи 4
Handwriting in Tajiki: Машқи 12